Tel:+36-1-424-6500
Infoplan Mérnökiroda Kft.
  
Tel: +36-1-424-6500 email: infoplan@infoplan.hu Facebook / Infoplan LinkedIn / Infoplan Térkép és info Foursquare / Infoplan QR kód (névjegy) Történeti összefoglaló
ISO 9001, ISO 14001

Az E.On típusterve

Az E.On Hungária Rt. úgy határozott, hogy a 120/20 kV-os transzformátor-állomások műszaki kialakításának egységesítése érdekében az ún. "kisállomások" tekintetében típustervet készíttet.

A terv az alábbi köteteket tartalmazza:
Kötet Alkötet Megnevezés
I. kötet   Általános
  I/A.   Általános tervek
  I/B.   Munkavédelem
  I/C.   Környezetvédelem
II. kötet   Építészet
  II/A. Kapcsoló-vezénylő épület
  II/B. Kapcsoló-vezénylő épület bővítés
  II/C. Szabadtér
  II/D. Mélyépítés
  II/E. Épületgépészet
  II/F. Villamos installáció
  II/G. Tűzvédelem és tűzjelzés
  II/H. Vagyonvédelem
III. kötet   Primer
  III/A. Primer technológia
  III/B. Végoszlop lefeszítés
  III/C. Végoszlop szerkezet
IV. kötet   Szekunder
  IV/A. Szekunder technológia
  IV/B. Segédüzem
  IV/C. Távközlés
V. kötet   Mellékletek
  V/A. Általános mellékletek
  V/B. Építész mellékletek
  V/C. Primer mellékletek
  V/D. Szekunder mellékletek

A létesítmény megnevezése: 120/20 kV-os "kisállomás"
Helye: Külterület
Üzemeltetője: Az E.On Hungária Rt. áramszolgáltató vállalata.
Rendeltetése: Villamos-energia elosztása.
Jellege: szabadtéri egygyűjtősínes nagyfeszültségű kapcsoló-berendezés, egyszintes épületbe elhelyezett 20 kV-os kapcsoló-berendezés, vezénylővel.

Amennyiben a fogyasztói igények kielégítése új 120/20 kV-os "kisállomás" létesítését indokolja, a típusterv adaptációja alapján új állomást kell létesíteni.

A Beruházó a területet saját hatáskörben biztosítja. Az alállomást tápláló kétrendszerű 120 kV-os távvezeték a szomszédos meglévő alállomások közötti távvezeték felhasításával, vagy a két szomszédos állomásról indított új távvezeték kiépítésével létesül.

Az újonnan létesülő 120/20 kV-os transzformátorállomás két független betáplálással rendelkezik és az egyvonalas kapcsolási rajzokon látható módon lesz kialakítva. Az állomásba becsatlakozó 120 kV-os távvezeték végfeszítő oszlopa az állomás területére kerül és a távvezetéki mezők a lefeszítésre csatlakoznak. A 120 kV-os, egygyűjtősínes berendezés szabadtéri kialakítású kapcsoló-berendezés. A primer kép a "kisállomás" jellegnek megfelelően csökkentett diszpozíciójú.

Az állomás 120 kV-on gyűjtősínes kialakítású, amelyhez két távvezetéki mező csatlakozik. Az állomás részleges kiépítésben 2 db, teljes kiépítése után 3 db 120/20 kV-os, legfeljebb 25 MVA teljesítményű transzformátorokkal üzemelhet. A 20 kV-os hálózat esetén abból a gyakorlatból indultunk ki, hogy a fogyasztói igények egy részét kábelen, más részét szabadvezetéken célszerű ellátni. A szabadvezetékes leágazásokban célszerű a földzárlatos üzem tartása, így a kompenzált hálózat kialakítása, míg a kábeles leágazásokban földzárlatos üzemet nem tartanak. Érdemes tehát - amennyire ez gazdaságosan megvalósítható - a vegyes hálózatok elkerülése. Ennek megfelelően a terv mindhárom transzformátorra úgy készült, hogy később, az állomás konkrét megvalósítása során dönthető el, hogy hosszúföldelés, vagy kompenzálás lesz a transzformátorkörzet célszerű csillagpont-kezelési módja. A középfeszültségű berendezések közül a csillagpontkezelés és a segédüzemi transzformátor készülékei szabadtéren lesznek elhelyezve. A 20 kV-os kapcsoló-berendezés a vezénylőnek, relétérnek, hírközlési és segédüzemi berendezéseknek is helyet adó épületben található. A 20 kV-os kapcsoló-berendezés a választott típustól függően korszerű, rekeszenként fémtokozott, épületben elhelyezhető kivitelű.

A szabadtéri kapcsoló-berendezés részleges kiépítése:

120 kV-os részek
- 2 db távvezetéki mező,
- 120 kV-os gyűjtősín 2 db szakaszolóval,
- 2 db transzformátor mező.

Transzformátorok, csillagpontkezelés
- 2 db 120/20 kV-os, 25 MVA teljesítményű transzformátor,
- 2 db, a fogyasztói hálózattól függően segédüzemi és/vagy csillagpontképző transzformátorok, illetve a csillagpontkezelés berendezései.

Egytranszformátoros kiépítéssel a Megrendelő döntése alapján nem számolunk, így a terv nem tartalmaz 20 kV-os tartalék betáplálási lehetőséget sem.

A szabadtéri kapcsoló-berendezés teljes kiépítése:

120 kV-os részek
- 2 db távvezetéki mező,
- 120 kV-os gyűjtősín 4 db szakaszolóval,
- 3 db transzformátor mező.

Transzformátorok, csillagpontkezelés
- 3 db 120/20 kV-os, 25 MVA teljesítményű transzformátor,
- 3 db, a fogyasztói hálózattól függően segédüzemi és/vagy csillagpontképző transzformátorok, illetve a csillagpontkezelés berendezései.

A harmadik transzformátor, ha az állomás három transzformátorral épül, a 20 kV-os berendezés középső sínszakaszára csatlakozik. Amennyiben a már megépült két transzformátoros állomás bővül, csatlakoztatható a kiépülő harmadik 20 kV-os sínszakaszra, vagy a második transzformátor harmadik sínszakaszra történő átforgatásával a középső szakaszra, Beruházó döntésétől függően.

A beltéri kapcsoló-berendezés részleges kiépítése:

A részleges kiépítésű 20 kV-os kapcsoló-berendezés tervei két változatra készültek:
- Az egyik változatú részleges kiépítés esetén két, sínbontóval szétválasztott gyűjtősín-szakasz épül, szakaszonként 1-1 betáplálási és 6-6 leágazási mezővel, utóbbiakból csak a szükséges számú mező telepítésével. Ebben az esetben az 1. számú transzformátor 20 kV-os betáplálási kábele a kapcsolótér rövidebb oldalán, a 3. számú transzformátor betáplálási kábele a kapcsolótér kerítés felöli hosszabb oldalán csatlakozik a kábeltérbe.
- A második változatú részleges kiépítés esetén három, sínbontókkal szétválasztott gyűjtősín-szakasz épül, szakaszonként 1-1 betáplálási és 6-6 leágazási mezővel. A középső gyűjtősín-szakasz csak üres cellákat tartalmaz. Ebben az esetben az 1. számú transzformátor 20 kV-os betáplálási kábele az előzővel azonos módon a kapcsolótér rövidebb oldalán, a 3. számú transzformátor betáplálási kábele a teljes kiépítéssel azonos módon a kapcsolótér szemben lévő rövidebb oldalán csatlakozik a kábeltérbe.

A beltéri kapcsoló-berendezés teljes kiépítése:

Teljes kiépítésben a 20 kV-os kapcsoló-berendezés három, sínbontókkal szétválasztott gyűjtősín-szakaszt tartalmaz, szakaszonként 1-1 betáplálási és 6-6 leágazási mezővel. A végső kiépítést mindkét részleges kiépítési változat lehetővé teszi.

Ha a teljes kiépítés a kétgyűjtősín-szakaszos változatból valósul meg, a Beruházó dönthet, a 3. számú transzformátor középső gyűjtősín-szakaszra csatlakozó betáplálási kábelét változatlanul hagyja, vagy a harmadik gyűjtősín-szakaszra csatlakoztatja. Utóbbi esetben a betáplálási kábelt a rajzon látható szakaszon fel kell tárni és a teljes kiépítéssel azonos módon a kapcsolótér rövidebb, a 2. számú transzformátorral azonos oldalán kell csatlakoztatni a kábeltérbe.

> 20 kV-os kapcsoló-berendezés mezőkiosztása
- 1-1 db betáplálási mező gyűjtősín-szakaszonként,
- 1 illetve 2 db hosszanti gyűjtősín-bontás és a gyűjtősín-szakaszok földelési lehetőségét is biztosító mezők (típustól függően legalább 2 illetve 4, legfeljebb 4 illetve 7 mezőhely),
- sínszakaszonként 6-6 db leágazási mező,
az alábbi típusokkal:
- kábeles leágazás,
- szabadvezetéki leágazás,
- kondenzátor leágazás (sínszakaszonként 1 , összesen legfeljebb 2 db),
illetve az alábbi kiépítési lehetőségekkel:
- teljes kiépítés, üzemelő leágazás,
- teljes kiépítés, üzemelő leágazás, fogyasztásmérési lehetőséggel,
- teljes kiépítés, tartalék leágazás,
- részleges kiépítés, tartalék, gyűjtősínnel de készülékek nélkül,
- nem kiépített, tartalék mezőhely (a berendezés két szélén).

Fenti lehetőségek közül Beruházó az adott megvalósítandó állomásra meghatározza a tényleges kapcsolási képet illetve a mezőszámot, mely alapján az adaptációs tervet el kell készíteni.

Kondenzátor telep:

A terv két, komplett telepegységként kialakított kondenzátor elhelyezésére ad lehetőséget. A telepek lehetnek szabadtériek, vagy beltéri kivitelűek, utóbbi esetben fém, vagy beton házban helyezhetők el.

Egy megvalósult létesítmény: Baktalórántháza 120/20 kV alállomás