Tel:+36-1-424-6500
Infoplan Mérnökiroda Kft.
  
Tel: +36-1-424-6500 email: infoplan@infoplan.hu Facebook / Infoplan LinkedIn / Infoplan Térkép és info Foursquare / Infoplan QR kód (névjegy) Történeti összefoglaló
ISO 9001, ISO 14001

A DÉMÁSZ típusterve

A DÉMÁSZ Rt. úgy határozott, hogy a 120/20 kV-os transzformátor állomások primer és szekunder villamos kialakításának egységesítése érdekében típustervet készíttet.

A terv az alábbi köteteket tartalmazza:

Kötet Megnevezés
I. kötet Általános
Általános tervek és előírások
II. kötet Primer
Primer technológia
III. kötet Szekunder
Szekunder technológia és segédüzem


A létesítmény megnevezése: 120/20 kV-os transzformátor állomás.
Helye: Külterület
Üzemeltetője: A DÉMÁSZ Rt.
Rendeltetése: Villamos-energia elosztása.
Jellege: szabadtéri egy-gyűjtősínes nagyfeszültségű kapcsoló-berendezés, egyszintes épületbe elhelyezett 20 kV-os kapcsoló-berendezés, vezénylővel.

Amennyiben a fogyasztói igények kielégítése új 120/20 kV-os transzformátor állomás létesítését indokolja, jelen típusterv adaptációja alapján új állomást kell létesíteni

A DÉMÁSZ Rt. a területet saját hatáskörében biztosítja. Az alállomást tápláló kétrendszerű 120 kV-os távvezeték a szomszédos meglévő alállomások közötti távvezeték felhasításával, vagy a két szomszédos állomásról indított új távvezeték kiépítésével létesül. A 120 kV-os távvezetékek a fogadóportálokon csatlakoznak az állomásba. A távvezetéki mezők szintén a fogadóportálokra csatlakoznak.

Az állomás 120 kV-on szabadtéri, egy-gyűjtősínes kialakítású, amelyhez két távvezetéki mező és két transzformátor leágazási mező csatlakozik.

Az állomás részleges kiépítésben 1 db, teljes kiépítése után 2 db 120/20 kV-os, 25 MVA teljesítményű transzformátorral üzemelhet.

Mindazonáltal ha az állomás elhelyezése, távvezetéki csatlakozásai, helyszűke, vagy gazdasági szempontok indokolják, az állomás lefeszítő oszloppal, illetve akár SF6 gázszigetelésű ún. kompakt 120 kV-os kapcsoló-berendezéssel is létesülhet. Jelen terv az egyvonalas rajzon bemutatott legvalószínűbb esetre készült.

A 20 kV-os szabadvezetéki hálózat kompenzált.

A középfeszültségű berendezések közül a HKV csatolótranszformátorok, a csillagpontképző-segédüzemi transzformátorok és a csillagponti készülékek, továbbá a kondenzátortelep konténere szabadtéren lesznek elhelyezve. A külső táplálású segédüzemi transzformátor állomás szintén a szabadtéren található.

A 20 kV-os kapcsoló-berendezés a vezénylőnek, relétérnek, hírközlési és segédüzemi berendezéseknek is helyet adó épületben található.

A 20 kV-os kapcsoló-berendezés a választott típustól függően korszerű, rekeszenként fémtokozott, épületben elhelyezhető kivitelű. Az épület kialakítása lehetővé teszi, hogy legnagyobb kiépítésben a gyűjtősín a megszakítós gyűjtősín-bontóval két szakaszra osztható.

A gyűjtősín-szakaszokra
- 1-1 db betáplálási,
- 8-8 db fogyasztói és
- 1-1 db kondenzátortelepi leágazás csatlakozhat.

A szabadtéri kapcsoló-berendezés részleges kiépítése

120 kV-os részek
- 2 db távvezetéki mező,
- 120 kV-os gyűjtősín 2 db szakaszolóval,
- 1 db transzformátor mező.

Transzformátorok, csillagpontkezelés
- 1 db 120/20 kV-os, 25 MVA teljesítményű transzformátor,
- 1 db csillagpontképző transzformátor, illetve a csillagpontkezelés berendezései.

Egytranszformátoros kiépítés esetén sínszakaszonként 1 db 20 kV-os tartalék betáplálási mező beépítésére van szükség, illetve a külső tartalék segédüzemi táplálást is meg kell valósítani.

A szabadtéri kapcsoló-berendezés teljes kiépítése

120 kV-os részek
- 2 db távvezetéki mező,
- 120 kV-os gyűjtősín 2 db szakaszolóval,
- 2 db transzformátor mező.

Transzformátorok, csillagpontkezelés
- 2 db 120/20 kV-os, 25 MVA teljesítményű transzformátor,
- 2 db csillagpontképző transzformátor, illetve a csillagpontkezelés berendezései.

A 20 kV-os beltéri kapcsoló-berendezés részleges kiépítése

A részleges kiépítésű 20 kV-os kapcsoló-berendezést akkor kell megvalósítani, ha az állomás üzembe helyezését követően az ellátási területen a teljesítményigény nem haladja meg a 8-10 MVA-t. Ebben az esetben első lépésként a 20 kV-os kapcsoló-berendezésből csak az egyik gyűjtősín-fél épül meg
- 1 db betáplálási mezővel,
- a sínbontó mezővel,
- a szükséges számú és kialakítású fogyasztói mezővel, amelyből 1 db tartalék betáplálási mezőként üzemel, továbbá
- 1 db kondenzátortelepi leágazási mezővel.

A beltéri kapcsoló-berendezés teljes kiépítése

Teljes kiépítésben a 20 kV-os kapcsoló-berendezés két, sínbontóval szétválasztott gyűjtősín-szakaszt tartalmaz, szakaszonként
- 1-1 betáplálási mezővel,
- az igényeknek megfelelő számú, de legfeljebb 8-8 fogyasztói leágazási mezővel és
- 1-1 db kondenzátortelepi leágazási mezővel.

20 kV-os kapcsoló-berendezés leágazási mezőtípusainak kiépítési lehetőségei

A teljes kiépítésű, üzemelő leágazás jelen terv szerint lehet
- fogyasztói leágazás túláramvédelemmel,
- fogyasztói leágazás távolsági védelemmel,
- fogyasztói leágazás szakaszvédelemmel,
- leágazás fogyasztói és tartalék betáplálás funkcióval, túláramvédelemmel,
- leágazás fogyasztói és tartalék betáplálás funkcióval, távolsági védelemmel,
- kisgenerátoros csatlakozással.
Valamennyi mezőtípus kiépülhet fogyasztásméréssel vagy anélkül.

20 kV-os kapcsoló-berendezés tartalék mezőinek kiépítési lehetőségei

Az előző pontban említett mezők kiépülhetnek
- teljes kiépítésű, tartalék leágazásként,
- részleges kiépítésű, tartalék leágazásként beépített primer készülékekkel, de védelmi- és irányítástechnikai készülékek nélkül,
- nem kiépített, tartalék mezőhelyként (a berendezés két szélén).

Fenti lehetőségek közül DÉMÁSZ Rt. az adott megvalósítandó állomásra meghatározza a tényleges kapcsolási képet, illetve a mezőszámot, mely alapján az adaptációs tervet el kell készíteni.

Kondenzátor telep
A terv két, komplett egységként kialakított kondenzátortelep elhelyezésére ad lehetőséget. A telepek szabadtéren, fém konténerben lesznek elhelyezve.

Külső táplálású segédüzemi transzformátor állomás
Az állomáson külső segédüzemi betáplálását egyszerűsített 20 kV-os és kisfeszültségű kapcsoló-berendezést tartalmazó transzformátor állomás biztosítja.