Tel:+36-1-424-6500
Infoplan Mérnökiroda Kft.
  
Tel: +36-1-424-6500 email: infoplan@infoplan.hu Facebook / Infoplan LinkedIn / Infoplan Térkép és info Foursquare / Infoplan QR kód (névjegy) Történeti összefoglaló
ISO 9001, ISO 14001

A HD 637 S1:1999 jelzetű, 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű váltakozó áramú berendezések létesítése tárgyú Harmonizált Dokumentum hazai bevezetése

Az Infoplan Mérnökiroda Kft. – más szervezetekkel együtt – javaslattal fordult a Magyar Mérnöki Kamara Hő- és Villamosenergetikai Tagozata felé, hogy kezdeményezze a Magyar Szabványügyi Testület illetékes bizottságánál, hogy vegye fel munkatervébe a tárgyi szabvány MSZ HD jelzetű, magyar nyelvű bevezetését, illetve a magyar nemzeti mellékletek kidolgozását, továbbá kezdeményezze a CENELEC-nél a tárgyi szabvány magyar nemzeti mellékletekkel történő kiegészítését, módosítását.

Indoklás:

1. A CENELEC (EU) tagjaként kötelezettségünk a tárgyi HD bevezetése, az ellentétes MSZ szabványok megszüntetése. A tárgyi szabvány bevezetésekor az MSZT még nem volt a CENELEC tagja, ezért például Csehországgal szemben nincs a szabványnak magyar nemzeti melléklete.

2. A tárgyi HD témakörébe tartozó, legfontosabb érvényben lévő szabványok több, mint 30 évesek, nem veszik, vehetik figyelembe sem a technikai fejlődést, sem a társadalmi, gazdasági változásokat, a szabványosításban a CENELEC szabványok bevezetésével keletkezett fogalmi-, hivatkozási nehézségekről nem is beszélve:

  • Az MSZ 1610 szabványsorozat, Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára 1., 2., 4., 5., 7. és 8. lapja 1970-ben, legfiatalabb 6. lapja 1979-ben,
  • Az MSZ 172/3 Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, közvetlenül földelt berendezések 1973-ban lépett hatályba.

Ezek sürgető korszerűsítését, illetve korszerűsített változatuknak a tárgyi szabványba nemzeti mellékletként történő beemelésével a szabványok megszüntetését a javasolt munka keretében el lehet végezni.

3. A tárgyi szabvány részét képezi a 2/2002. (I.23.) BM rendelettel jogszabállyá tett MSZ 274 Villámvédelem szabványsorozat és az MSZ 15688 Villamosenergia fejlesztő átalakító, kapcsoló és elosztó berendezések tűz elleni védelme tárgyú szabvány, amelyek felülvizsgálatát, korszerűsítését a munka keretében szintén el lehet végezni.

4. A tárgyi HD bevezetésével a régi hazai előírások korszerűsítése során be lehet, be kell vonni a legjelentősebb közhasznú villamos energetikai berendezéseket, hálózatokat üzemeltető-tulajdonos OVIT és Áramszolgáltató Társaságokat, amelyeknek tapasztalataik hasznosítása mellett a nemzeti melléklet előírásainak kidolgozása során módjuk lenne jogos érdekeik érvényesítésére is.

5. A tárgyi HD létesítés- és üzemeltetés-biztonsági előírásokat, szabályokat, eljárásokat tartalmaz, amelyek egy része ma is jogszabály, más részük alkalmazása a szakmai iránymutatáson túl a jogosult tervező- és üzemeltető személyek számára jogi biztonságot is nyújt. Ezeket a közhasznú funkcióit a szabvány kizárólag az MSZT által hitelesített magyar nyelvű formájában tudja betölteni.

A vonatkozó szabvány bevezetése segítené a korszerű, a műszaki fejlődésnek megfelelő tervek készítését.

Fontos megállapítani azonban, hogy amíg az új szabvány bevezetése – és ahhoz kapcsolódva a vonatkozó jogszabályok módosítása nem történik meg –, a tervezőnek a hatályos magyar szabványokat alkalmaznia kell. Értelemszerűen be kell tartani továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokat is, azoktól való eltérés csak a jogszabályokban erre feljogosított szervtől való írásos engedély birtokában lehetséges.