Tel:+36-1-424-6500
Infoplan Mérnökiroda Kft.
  
Tel: +36-1-424-6500 email: infoplan@infoplan.hu Facebook / Infoplan LinkedIn / Infoplan Térkép és info Foursquare / Infoplan QR kód (névjegy) Történeti összefoglaló
ISO 9001, ISO 14001

Jövő idő - mérnökszemmelBudapest, Művészetek Palotája, 2010.04.29.

Konferencia a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával

A konferencia célja az volt, hogy bemutassa azokat a javaslatokat és ajánlásokat, amelyeket a Magyar Mérnöki Kamara dolgozott ki annak érdekében, hogy az EU-s pályázatok és a hozzájuk kapcsolódó közbeszerzések eredményesebbek legyenek, valamint, hogy ezekben a magyar mérnökök és vállalkozásaik versenyképesen tudjanak részt venni, továbbá, hogy az MMK az ajánlásait átadja az új parlamentnek és kormánynak.

Jelen cikk a Mérnök Újság felkérésére készült az előadás témájából, azonban ismeretlen okból nem jelent meg.A hazai mérnöki tudás piacképessé formálásának eszközei

Az Infoplan előadása

A kis- és közepes vállalkozásoknak különös jelentősége van a hazai gazdaság működtetésében, a munkahelyek megteremtésében, ezért szükséges, hogy sajátos problémáikat a gazdasággal kapcsolatos döntésekben figyelembe vegyék.

Kis- és közepes vállalkozások problémái

A kis- és közepes vállalkozások egyfelől a multinacionális nagyvállalatok és az általuk meghatározott feltételek, másfelől az 1-2 fős mikrovállalkozások között próbálnak fennmaradni. Az általános problémák, az ország általános helyzete természetesen itt is jelentkeznek: recesszió, beszűkült piac, ugyanakkor egyre nagyobb közterhek és bürokrácia. A piaci lehetőségek szűkek, az uniós piacokra való bejutás nehéz, a keleti piacok esetén a kapcsolatok hiánya, vagy a fizetőképesség jelenti a problémát. A magyar piacon a kis- és közepes vállalkozások sok esetben a multinacionális vállalatok alvállalkozóiként lehetnek jelen, a lehetőségeik, érdekérvényesítő képességeik korlátozottak. A kis- és közepes vállalkozások, különösen a mérnökirodák jellemző működési területe a hazai piac. Ugyanakkor a hazai vállalkozások sok szempontból hátrányos helyzetben vannak a hazai piacon is.

A mérnökirodák helyzete

A mérnökirodák területén mind a kisvállalkozásokra, mind a mérnökökre vonatkozó problémák egyidejűleg vannak jelen. Igen gyakran ellentmondás van a mérnöki munka által megkövetelt műszaki színvonal és felelősség, másrészről az egyre nehezebb környezetben való fennmaradás között. A sokszor túlszabályozott jogszabályi környezet, a szabványosítás problémái is nehezítik a mérnökök helyzetét. Az előírásoknak való megfelelőség egyre költségesebbé válik, a jogszabályok által a mérnökökre rótt felelősség egyre nagyobb, a feladatok nőnek, ugyanakkor ennek továbbhárítását a piaci helyzet nem teszi lehetővé, az ezzel járó többletköltséget a piac nem ismeri el. A fejlesztés, a műszaki színvonal folyamatos követése, a mérnöki tudás és az eszközpark fejlesztése alap követelmény, szükséges a fennmaradáshoz, amit a piaci helyzet szintén egyre kevésbé tesz lehetővé. Ennek a kiszolgáltatott helyzetnek a csökkentésére a célzott támogatások lehetőségét kellene növelni..

Fejlesztési, támogatási lehetőségek

A magyar mérnökirodák részvételének ösztönzésére lenne szükség államilag támogatott, de külföldi befektetők által megvalósított nagyberuházások megvalósításában. A határon túli munkavállalás segítése egy másik lehetőség, ehhez kormányzati támogatás, a kapcsolatrendszerek fejlesztése lenne indokolt. A mérnökirodák szempontjából fontos a szerzői jogok védelme, a műszaki alkotásokhoz kapcsolódó sajátságos helyzetek kezelése. Kezelni kellene a piaci logika és a szerzői jogok közötti ellentmondásokat, amelyek gyakran megjelennek például egy már meglévő létesítmény bővítéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások esetén. Nagyon fontos az innováció, a hazai fejlesztések jelenleginél nagyobb támogatása, ebben a tekintetben a hazai kis- és közepes vállalkozásokban igen nagy kihasználatlan potenciál van.
A finanszírozási lehetőségek fejlesztése a sok esetben tőkehiányos vállalkozásoknál szintén nagyon fontos. Néhány lehetőség a teljesség igénye nélkül: az adózási szabályok egyszerűsítése, a bürokrácia csökkentése, az adók mértékének csökkentése, az életszerűtlen szabályok ésszerűsítése. A beruházások ösztönzése tekintetében a kisvállalkozások méreteihez igazodó fejlesztések támogatása is szükséges lenne a multinacionális cégek támogatása mellett. A munkahely teremtés, megőrzés támogatása terén a kisléptékű, de összességében mégis igen jelentős, néhány fős eseteket is figyelembe kellene venni. Az állami, illetve uniós pályázatokban arányaiban nagyobb támogatás lenne célszerű a kis- és közepes vállalkozások részére. A hitellehetőségek, hitelfeltételek javítása, az állami garanciavállalás egyes sajátos esetekben, illetve a tervezői felelősségbiztosítás feltételeinek javítása is ebbe a körbe sorolható. A likviditási problémákon javíthat a számlafizetési határidők szabályozása, a hatósági eljárások egyszerűsítése, gyorsítása is..

Sajátos problémák a villamos energia iparágban

A recesszió sajnos továbbra is tart. A gazdaság állapota minden esetben tükröződik a villamos energia iparágban. A helyzet javításának érdekében szükséges lenne az elavult berendezések tervszerű felújítására, karbantartására a jelenleginél nagyobb figyelmet fordítani. Ezeket a beruházásokat ösztönözni kellene a vonatkozó szabályozás segítségével, hiszen ebben a témában a magyar KKV-k részvétele magától értetődő a helyismeretből, tapasztalatból adódóan. Nagyon fontos a szabványosítás kérdése is a villamos energia iparban, különösen a biztonságtechnikai szabványok felülvizsgálata, az új uniós szabványok lefordítása. Ezekben szükséges az állami szerepvállalás, és a piaci szereplők ösztönzése is.


A cikk letölthető MS Word formátumban is.

Az előadás Power Point bemutató formájában: